Mundësimi i shitjeve

Bëjmë e transformime thelbësore për të nxitur rritjen e shitjeve.

Plotësojmë enigmën.

Pa një proces efektiv të shitjeve, bizneset mund të lëkunden në shndërrimin e produkteve të tyre të bëra me vështirësi, në klientë që paguajnë. Nevoja për një harmonizim strategjik midis departamenteve të marketingut dhe shitjeve nuk ka qenë kurrë më e rëndësishme, megjithatë mbetet një sfidë për kaq shumë kompani.

 

Shërbimi ynë i mundësive mbështetet në mbi 12 vjet përvojë të shitjeve, duke dhënë këshilla taktike dhe ndryshimin strukturor të nevojshëm për ti zbatuar ato.

 

Shërbimet që mundësojnë shitjet
  • BASHKIM I MARKETINGUT DHE SHITJEVE
  • ANALTIKË E MBYLLUR
  • RAPORTIM
  • PËRKRAHJE TEKNIKE
  • STRATEGJI E SHITJEVE
  • AUTOMATIZIM I SHIJTEVE
  • SHITJE E KOLATERALEVE
  • ZHVILLIM I CRM
  • PASTRIM I TË DHËNAVE
Almark Studio Shitje